QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

L'equip de Data-Comp està format principalment per advocats, fiscalistes, economistes i graduats socials, amb àmplia formació en l'àmbit de la fiscalitat, comptabilitat, comerç, administració d'empreses i finances, així com en l'àmbit jurídic de l'empresa i particulars. Tot plegat ens permet comprendre el client i oferir-li diferents solucions.

D'altra banda, sent conscients del dinamisme existent en l'àrea jurídic-tributària, laboral, mercantil i comptable, així com de la necessitat del reciclatge professional, Data-Comp promou que tots els seus professionals perseverin en una formació continuada.

QUI SOM