POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat que s'estableix a continuació s'aplica a tots els serveis d'aquest lloc web i també a les pàgines i serveis amb què aquest Lloc web pugui desenvolupar-se en el futur.

En acceptar la Política de privacitat, accepta expressament totes les condicions incloses en aquesta Política de privacitat. El servei del lloc web només es proporciona pel temps que està connectat al Lloc web o a qualsevol dels serveis disponibles al Lloc web. Per tant, es poden fer canvis a la política de privacitat i els seus termes d'ús.

El contingut de la nostra Política de privacitat us ajudarà a familiaritzar-se amb el tipus de dades que recopilem, què fem amb aquestes dades, els seus drets i les nostres obligacions en relació amb els usuaris del lloc i amb mantenir aquestes dades fora de l'abast de tercers no autoritzats.

Aquest web està adaptada al compliment de les següents lleis:

Drets

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal Villarroel 52-56 Planta baixa, 08011 Barcelona o al correu electrònic dpo@datacomp.org.

En qualsevol cas, serà necessari acreditar-se de forma fefaent mitjançant la utilització de qualsevol dels mitjans previstos.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Finalitat

Quan un usuari es connecta amb aquest web està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable DATA-COMP, S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per DATA-COMP, S.L., només com es descriu en la present Política de Privacitat.

En DATA-COMP, S.L. existeix en particular un sistema de captura d'informació personal en el que es sol·liciten les següents dades personals: nom, companyia, missatge. Per respondre als requeriments dels usuaris de www.datacomp.org. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis i productes que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L'informo que les dades que ens facilita estaran ubicats en els nostres servidors dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les quals tractàvem les seves dades personals:

D'acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, DATA-COMP, S.L. amb domicili social situat en Villarroel 52-56 Planta baixa, 08011 Barcelona, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

DATA-COMP, S.L. es compromet a l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat, utilitzar-los d'acord amb la finalitat d'aquest, així com a complir a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb el que estableix la normativa.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.datacomp.org exonerant a DATA-COMP, S.L. de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de DATA-COMP, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

DATA-COMP, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

En aquests supòsits, anunciarem en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de DATA-COMP, S.L., dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo@datacomp.org o al telèfon 934.514.171.